Πιστοποιητικό παραλαβής ηλεκτρονικού αρχείου, περί ακινήτου ιδιοκτησίας

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πράσινο Σημείο στη Λινού

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας ανέθεσε στην εταιρεία Citipost ΙΚΕ, μετά από επιλογή μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, τη λειτουργία και διαχείριση οκτώ Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου Σημείου στην επαρχία της Λευκωσίας. Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά […]

Παρουσίαση και εφαρμογή του προγράμματος «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» 27/3/2019