Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών

Υπογραφή συμβολαίων για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στα Σπήλια (11/6/2018)