ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΩΝ

Τα τελευταία πέντε χρόνια το Κοινοτικό Συμβούλιο Σπηλιών

  1. Διαπλάτυνε πολλούς δρόμους
  2. Διαπλάτυνε και ασφαλτόστρωσε το δρόμο κάτω από το γήπεδο
  3. Διαπλάτυνε το γήπεδο ποδοσφαίρου της κοινότητας
  4. Έντυσε με πέτρα τον τοίχο κάτω από τον Άγιο Αντώνιο
  5. Έκαμε πολλά αντιπλημμυρικά έργα
  6. Δημιούργησε χώρο στάθμευσης στην περιοχή της «κρύας βρύσης»
  7. Δημιούργησε δυο δρόμους στο κέντρο της κοινότητας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουρδάλων

  1. Διαπλάτυνε τον κεντρικό δρόμο της κοινότητας
  2. Έντυσε με πέτρα της περιοχής αρκετούς τοίχους
  3. Βελτίωσε πολλά δρομάκια στο κέντρο της κοινότητας