Ανακοίνωση για Μέτρα για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19