Έκτακτη ανακοίνωση για άναμα φωτιάς

AΓAΠHTOI ΣYΓXΩPIANOI KAI ΦIΛOI TΩN ΣΠHΛIΩN

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

AΠAΓOPEYETAI TO ANAMA ΦΩTIAΣ ΣΕ ΦOYPNOYΣ ,ΦOYKOYΔEΣ , KAΨΙΜΟ ΧΟΡΤΩΝ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΛΠ

AΠAΓOPEYETAI H XPHΣH MHXANHMATΩN ΠOY ΔHMIOYPΓOYN ΣΠINΘHPEΣ.

AΠAΓOPEYONTAI OI AΣKOΠEΣ METAKINHΣEIΣ ΣTIΣ ΔAΣIKEΣ ΠEPIOXEΣ.

AΠAΓOPEYETAI H ΣΠATAΛH NEPOY OΣOI ΠOTIZOYN ΘA TOYΣ ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ ΠPOΣTIMO.

ΓIA OΣOYΣ ΔEN ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ , ΕΧΟΥΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣTHN AΣTYNOMIA