Εργαστήριο για την αποκατάσταση ή/και κατασκευή δόμων στα Σπήλια στις 3 Δεκεμβρίου 2022