ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 15/6/2020