Ανακοίνωση – Επισκέψεις στα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 31/12/2020