Πράσινο Σημείο στη Λινού

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας ανέθεσε στην εταιρεία Citipost ΙΚΕ, μετά από επιλογή μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, τη λειτουργία και διαχείριση οκτώ Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου Σημείου στην επαρχία της Λευκωσίας.

Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά ρεύματα αποβλήτων οικιακής προέλευσης και συμβάλουν στην:

 • Μείωση της ανεξέλεγκτής και παράνομης διάθεσης αποβλήτων
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές
 • Ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς

Οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στα Σημεία ΔΩΡΕΑΝ απόβλητα εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και σε χωριστά ρεύματα. Σε καμία περίπτωση στα Πράσινα Σημεία δεν μπορεί να γίνει εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, γεωργικές δραστηριότητες εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς. Τα αποδεκτά ρεύματα αποβλήτων είναι:

 • Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
 • Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
 • Κλαδέματα (Πράσινα, λεπτά κλαδιά)
 • Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
 • Πλαστικό
 • Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
 • Γυαλί
 • Αλουμίνιο
 • Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ)
 • Ξύλο
 • Υφάσματα
 • Παιχνίδια
 • Ακτινογραφίες / 16. Θερμόμετρα / 17. Φάρμακα
 • Λαμπτήρες
 • Υλικά καθαρισμού
 • Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
 • Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
 • Μπαταρίες οχημάτων, Βιομ.-Οικιακής χρήσης
 • Φορητές Μπαταρίες
 • Μηχανέλαια
 • Άχρηστα για ταφή

Επιπρόσθετα των πιο πάνω ρευμάτων αποβλήτων, στα Πράσινα Σημεία, μπορούν να εναποθέτουν Αδρανή/Μπάζα, Do It Yourself (DIY) (πλακάκια, είδη υγιεινής κ.α) και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ σε περιορισμένες ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 50kg ανά επίσκεψη με μέγιστη ποσότητα τον 1 τόνο σε περίοδο 6 μηνών.
Ωράριο Λειτουργίας για το κοινό:
(α) Δευτέρα με Σάββατο: Χειμερινό ωράριο: Οκτώβριος – Μάρτιος, 9:00 – 18:00, Θερινό ωράριο: Απρίλιος – Σεπτέμβριος, 9:00-20:00
(β) Κυριακή, 9:00-14:00

Υπεύθυνος Πράσινου Σημείου στη Λινού, κος Λάκης Γαβριήλ Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99 950288