Θέμα :Εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή ‘’Πληρώνω Όσο Πέτω -ΠΟΠ’’ και Απόσυρση των μεγάλων κάδων απορριμμάτων (1100 L).