Υπογραφή συμβολαίων για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στα Σπήλια (11/6/2018)