ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 600 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (μέχρι 31/07/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Αιτήσεις – Δηλώσεις Ζημιάς, από χαλάζι σε καλλιέργειες φυλλοβόλων δένδρων (μέχρι 17/6/2020)

Ανακοίνωση για Μέτρα για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19

Βεβαίωση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας για τη μεταβίβαση ακινήτου

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορεί το κοινό τα ακόλούθα:

Από την 1η Ιανουαρίού 2020 και εντεύθεν, για τη μεταβίβαση ακινήτου δυνάμει των προνοιών του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμού, Αρ. 9 τον 1965 και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύ Νόμου, επιπρόσθετα της προσκόμισης των βεβαιώσεων καταβολής των Δημοτικών/Κοινοτικών Τελών και Αποχετευτικών Τελών, καθώς επίσης και της βεβαίωσης του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, θα προσκομίζεται και σχετική Βεβαίωση του οικείου Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας ή της οικείας Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι για το εν λόγω ακίνητο έχούν καταβληθεί τα τέλη και δικαιώματα Υδατοπρομήθειας, τα οποία επιβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμού ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καθώς και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμού, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Ευχές για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος 2020

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Σπηλιών  εύχονται ολόψυχα στον καθένα ξεχωριστά όπως και στις οικογένειες σας, οι φετινές γιορτές να είναι για όλους η αφετηρία μιας νέας δημιουργικής περιόδου, «Καλά Χριστούγεννα, Χαρούμενο και Ευτυχισμένο το 2020».

«Οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων σηματοδοτούν τη νέα αρχή, την νέα δημιουργική πορεία. Η γέννηση του Θεανθρώπου στέλνει το μήνυμα της αγάπης, της πίστης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας στις καρδιές των ανθρώπων. »

Αλληλεγγύη, ανθρωπιά, αλληλοϋποστήριξη είναι συναισθήματα που μας πλημυρίζουν όλους και ιδιαίτερα για τους συνανθρώπους μας, που μας έχουν περισσότερη ανάγκη και για αυτές τις μέρες αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ας προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε το ατομικό σε συνολικό για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Ας ευχηθούμε, οι άγιες μέρες των Χριστουγέννων και η καινούργια χρονιά που έρχεται να είναι για όλους η αφετηρία μιας νέας δημιουργικής περιόδου, γεμάτη αγάπη, υγεία και ευημερία.

Καλά Χριστούγεννα – Καλή Χρονιά!!!

Κοινοτικό Συμβούλιο Σπηλιών