Αναδιάρθρωση των Αγροτικών Κέντρων Υγείας (ΑΚΥ) Ευρύχου-Πεδουλά (5/11/2018)