Ανακοίνωση – Φορολογίες 2022 – Κοινοτικό συμβούλιο Σπηλιών