Ανακοίνωση – Φορολογίες Κοινοτικού Συμβουλίου Σπηλιών Έτος 2020