Αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια

Αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια

με διευρυμένα κριτήρια και αυξημένες οικονομικές παροχές.

Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών.

Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου.

Περισσότερες πληροφορίες 👉 www.moi.gov.cy/stegastiko