Ενημέρωση προς ιδιοκτήτες σκύλων. Ο Περί Σκύλων Νόμος (Ν. 184(I)/2002)