ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΗΡΩΩΝ ΣΠΗΛΙΩΝ – ΚΟΥΡΔΑΛΩΝ 19/06/2022