Πόρισμα εκτίμησης ζημιάς περιοχής Κοιν. Σπηλιών. Δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι τις 11/10/2019

Πατήστε εδώ για περισότερες πληροφορίες.