Πρόγραμμα εργαστηρίων ζωγραφικής και προφορικής αφήγησης 12/12/2021