Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πυροσβεστικών φωλιών