ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (αιτήσεις μέχρι 30/04/2023)