ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 600 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (μέχρι 31/07/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Αιτήσεις – Δηλώσεις Ζημιάς, από χαλάζι σε καλλιέργειες φυλλοβόλων δένδρων (μέχρι 17/6/2020)