ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Οι Κοινότητες της Σολέας εντάσσονται στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών