ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης για τα Πράσινα Σημεία Λευκωσίας