Δεντροφύτευση στα Σπήλια 3/4/2021

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Σπηλιών σας ενημερώνει για την δενδροφυτεύση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απρίλιου 10:30 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Σπηλιών- Κουρδάλων, μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Δενδροφυτεύσεων του Υπουργείου Γεωργίας για το 2021.

Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου του νέου μας Πολιτιστικού Κέντρου Σπηλιών-Κουρδάλων, όπου θα δενδροφυτευτούν συνολικά 250 δεντρύλλια της περιοχής μας.

Ευχαριστούμε τους υποστηρικτές μας : το ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ, τον ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ και την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΑΝ για την χορηγία των δενδρυλλίων και την βοήθεια τους για την διάταξη τους στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου