ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2021

Η οικονομική βοήθεια στα πλαίσια στήριξης των κατοίκων κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων, παραχωρείται κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι (συμπεριλαμβανομένων και εργατών ή/και υπαλλήλων), οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων και αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στην κοινότητα κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(ι) Μη Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και εάν διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα.
(ιι) Ευρωπαίοι ή μη οικιακές/οί βοηθοί που διαμένουν στην οικία του δικαιούχου αιτητή.
(ιιι) Μοναστήρια και μοναχοί/ μοναχές.
(ιν) Άτομα που διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στις κοινότητες που καλύπτονται από το εν λόγω Σχέδιο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής βοήθειας, είναι η υποβολή από τον αιτητή εκ μέρους του νοικοκυριού/διαμενόντων σε οικιστική μονάδα, αίτησης στο ειδικό Έντυπο Α του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ε.(Τ.Α.)01/2021). Τονίζεται ότι μόνο μία αίτηση υποβάλλεται ανά νοικοκυριό/οικιστική μονάδα.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που αιτείστε ΚΑΙ για το επίδομα απομακρυσμένων περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 40χλμ από αστικό κέντρο συμπληρώνετε ΜΟΝΟ το Έντυπο Β του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ε.(Τ.Α.)02/2021)

Υποβολή αιτήσεων: 02.04.2021 – 30.06.2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο της αίτησης πιο κάτω καθώς και στα τηλέφωνα:

 • Υπουργείο Εσωτερικών: 22 867600, 22867707, 22867619
 • Επαρχιακές Διοικήσεις:
  Λευκωσία: 22 804100
  Λεμεσός: 25 806400 / 25 806423 / 25 806487
  Λάρνακα: 24 801862/ 24 801867
  Πάφος: 26 801200
 • Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου: 22 672576

Αιτήσεις: