Καθαρισμός χόρτων και τεμαχίων 2021 (μέχρι 31/5/2021)