Το Κοινοτικό Συμβούλιο Σπηλιών, διοργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.